PARTIDUL CÂMPINA CURATĂ

– PROGRAM POLITIC –

“Împreună pentru Câmpina”

Partidul Câmpina Curată a fost înființat pentru a răspunde realităților sociale ale cetățenilor Municipiului Câmpina.

Partidul Câmpina Curată promovează respectul față de valorile democratice, față de legile statului, a ordinii de drept și a libertății de exprimare.

În activitatea sa politică, Partidul Câmpina Curată urmărește:

 • Promovarea moralității. Ne dorim un oraș fără condamnați în funcții publice! Dorim Câmpina curată la propriu și moral.
  • Neacceptarea în rândul membrilor partidului și implicit pe listele electorale ale partidului a persoanelor care au condamnări penale definitive, exceptând situația în care a intervenit reabilitarea
  • Suțtinem înlaturarea din orice funcție publică a persoanelor care au condamnari penale definitive pentru infracțiuni săvârșite cu intenție
 • Promovarea competenței, coeziunii sociale, a civismului și a dialogului permanent
  • Organizarea de întalniri lunare între membrii Consiliului Local și personalul din aparatul administrativ pe de o parte și cetățenii fiecărui cartier/zone din municipiu, pe de altă parte
 • O administrație publică locală eficientă, depolitizată și competentă
  • Regândirea organigramei de funcționare a administrației publice locale
  • Implementarea sistemului de plată on-line a taxelor și impozitelor
  • Depolitizarea spitalelor și organizarea de concursuri profesionale la toate nivelurile, inclusiv în domeniul administrativ
  • Depolitizarea școlilor și organizarea de concursuri profesionale corecte pentru tot personalul didactic și administrativ
 • O administrație publică locală transparentă care sa implice cetățenii în luarea deciziilor.
  • Transparentizarea și digitalizarea administrației publice locale. Publicarea on-line a tuturor contractelor și facturilor pentru instituțiile publice din subordinea Primariei și a Consiliului Local
  • Consultarea publică a cetățenilor în privința deciziilor importante și a viitoarelor investiții din fonduri publice
 • Implicarea în procesul de modernizare a orașului și responsabilizarea elitelor, a comunității de antreprenori locali, a societății civile.
  • Reconectarea specialiștilor câmpineni din diaspora la întocmirea și derularea de programe multiple și diverse
 • Atragerea de investiții și fonduri europene
  • Atragerea investițiilor din zona industriilor de tehnologie înaltă, creative, IT, din domeniul serviciilor și de cercetare.
  • Redimensionarea departamentului de fonduri europene din cadrul Primariei Municipiului Câmpina, sau colaborarea cu o firma specializată în atragerea de fonduri europene
 • Promovarea și implementarea proiectelor de regenerare urbană, aducerea infrastructurii urbane și a sistemului de transport la nivel European
  • Introducerea unui serviciu de transport public cu autobuze electrice
  • Implementarea unui sistem de transport școlar gratuit
  • Iluminatul public stradal cu tehnologie LED
 • Dezvoltarea sistemului local de educație și adaptarea lui la necesitățile reale ale vieții sociale și a pieței muncii locale
  • O alocare judicioasă a resurselor și un control riguros al cheltuielilor în infrastructura învățământului
  • Implementarea unui sistem de transport școlar gratuit
  • Finanțarea învățământului propriu-zis, nu numai a infrastructurii, prin programe de instruire, de dezvoltare personală pentru cadrele didactice și programe extracuriculare, interdisciplinare și programe de dezvoltare pentru elevi
  • Înființarea de școli/clase de meserii atât în cadrul liceelor câmpinene de tradiție prin implementarea eficientă a învățământului dual, cât și prin coagularea antreprenorilor câmpineni din industriile prezente în zonă, cu scopul inființării și susținerii unor clase private de meserii
  • Implicarea și colaborarea cu ONG-uri și asociații, în programele destinate învățământului
  • Implicarea Consiliului Local, prin comisiile de specialitate, în sesiuni de comunicare și de lucru împreună cu comisiile profesorale, nu numai prin participarea la consiliile de administrație (vizite regulate în școli și licee, asistență la ore, propuneri și implementarea de cursuri și programe).
  • Susținerea digitalizării în școli și prin programe de formare a profesorilor în competențe digitale
 • Sprijinirea unităților sanitare și eficientizarea resurselor alocate sistemului medical local
  • O alocare judicioasa a resurselor și un control riguros al cheltuielilor în infrastructura de sănătate
  • Conștientizarea rolului foarte important al medicinei de familie. Stimularea și implicarea medicilor de familie în programe de educație medicală, prevenție, igienă.
 • Dezvoltarea de programe sustenabile de asistență și protecție socială
  • Implicarea și stimularea preoților parohi și a medicilor de familie în derularea de programe de asistență socială
  • Implicarea mediului antreprenorial, a asociațiilor și fundațiilor în inițierea și susținerea de programe de asistență socială
 • O dezvoltare echilibrată a tuturor cartierelor orașului
  • Propunerea de proiecte de regenerare urbană și planuri de dezvoltare pentru fiecare cartier și zonă din municipiu
 • Dezvoltarea economică durabilă, cu protejarea mediului și stimularea valorificarii la maxim a potențialului energetic verde
  • Atragerea de programe și fonduri pentru instalarea de panouri solare
  • Bonusuri fiscale pentru companiile private care fac tranziția către consumul de energie verde
  • Introducerea iluminatului cu tehnologie LED in instituții
 • Promovarea intereselor și valorilor locale, promovarea antreprenorilor locali mari și mici deopotrivă, stimularea participării cetățenilor la viața publică și responsabilizarea civică
  • Sprijinirea pomicultorilor și legumicultorilor, precum și a micului antreprenoriat pentru procesarea fructelor și legumelor.
  • Crearea traseului turisic “Drumul fructelor”
 • Stimularea unui mediu cultural dinamic, reabilitarea și protejarea patrimoniului cultural local, creșterea gradului de participare la actul de cultură.
  • Înființarea de trasee turistice tematice
  • Susținerea proiectelor de artă stradală
  • Organizarea unui centru expozițional permanent